Tidligere i uken anmeldte Mattilsynet  oppdrettsselskapene Lerøy Midt og Måsøval til politiet for manglende fiskevelferd. Nå viser en rapport fra Mattilsynet at Lerøy Midt har brent opp grunnlagsdata for lusetelling ved anlegget sitt, melder NRK.