BP har høyest produksjon i landene som har sagt ja til kutt.