Inntjeningen for tørrlastrederiene er omtrent dobbelt så høy som på samme tid i fjor, skriver Finansavisen. Likevel er ratene så lave at rederiene sliter med å få dekket alle sine kostnader.