Mens mange oljeserviceaksjer knapt har verdi, betaler Awilco Drilling utbytte. Riggselskapet dobler det sammenlignet med foregående kvartal, skriver Finansavisen.