Førebels er det ikkje klart kor mange som må gå, men verksemda utelukkar ikkje oppseiingar.

Det skal ikkje vere bestemt kor mange som må gå, men dette skal verte klart før ferien, skriv bladet Sunnhordland.