Kystverket anbefaler bygging av Stad skipstunnel, selv om den ikke er lønnsom. Sikkerhet og framkommelighet for skipsfarten er de viktigste argumentene, skriver TU.