– Det er allerede gjort én levetidsforlengelse for Norne-skipet frem til 2021, og arbeidet som pågår nå handler om ytterligere 10 år med produksjon. Planen er å starte søknadsprosessen i 2017, sier informasjonssjef Ola Anders Skauby i Statoil til Sysla Offshore.

Skroget er solid

Studier av feltets tilstand har vist at skroget er robust og at levetiden med stor sannsynlighet kan forlenges frem til 2036 uten dokking. Samtidig pågår liknende studier av subsea-anlegget.

– Etter å ha blitt lagt til side i noen år var den opprinnelig planen å se levetidsprosjektet på Norne igjen i 2017. For å utnytte planlagte produksjonsstanser samt spre arbeidet som skal gjøres offshore utover i tid, har vi valgt å bruke noe lengre tid på prosjekteringen, sier Skauby.

Aibel har rammeavtalen

Prosjektet omfatter ingen store ombygginger. Hovedoppgaven vil være vedlikehold av skipet og subsea-utstyret. Det vil være noe utskifting av utstyr, i tillegg til jevnlig inspeksjon av teknisk tilstand. Det er Aibel som har rammeavtalen for vedlikehold og modifikasjoner på Norne-feltet.

– Hvor store investeringer planlegger dere på feltet?

– Det er for tidlig å si noe om.

Jakter mer olje i nabolaget

I dag er feltene Skuld, Alve, Urd, samt Eni-opererte Marulk knyttet opp mot Norne-skipet. Statoil jakter i tillegg nye funn i nærheten.

– Selv om Norne må kunne betegnes som et modent felt etter 19 år i drift, ser vi fortsatt et letepotensiale i området. I TFO-runden i februar fikk Norne-lisensen utvidet letearealet, og lisensen har nå forpliktet seg til å bore en letebrønn, Cape Vulture, nord-vest for skipet innen utgangen av 2017. Vi ønsker også andre aktører velkommen til å knytte seg opp mot Norne-feltet, sier Skauby.