Planen er å ta beslutning om videreføring (DG2) i løpet av første kvartal 2017 og levere utbyggingsplan i første kvartal 2018.

Det kommer frem i dokumenter Sysla Offshore har fått tilgang til.

Enkelt design

Innretningen som er planlagt bygget er en ubemannet plattform med minimalt med inventar, teknisk robust og enkelt design og med begrenset funksjonalitet.

BP har også planer om begrense antallet besøk på plattformen sammenliknet med eksisterende ubemannede installasjoner.

250 millioner fat

Plattformen skal etter planen ha følgende funksjonalitet:

  • Enkelt husly («shelter») med toalett.
  • Ingen mann-over-bord-båt i nåværende design.
  • En enkel livbåt av typen DNV 406. Alternativer vurderes.
  • Vann til brannslukking kommer fra en elektrisk drevet sjøvannspumpe. Samme konsept som eksisterende ubemannende installasjoner.
  • Et eget system for pressbeskyttelse (High Integrity (Pressure) Protection System) for å avlaste stigerør.
  • Ingen testseparator. Brønnrensking ved intervensjon vil bli utført med midlertidig utstyr.
  • Kjemikalier, kraft, kommunikasjon og vann vil bli levert gjennom kontrollkabel.
  • Installasjonen vil bli designet for et minimum av vedlikehold ved valg av høykvalitetsmaterialer og overflatebeskyttelse.

BP har i flere år snakket om planene om en ny brønnhodeplattform for vestflanken av Valhall-feltet. Ifølge Oljedirektoratet er potensialet for produksjon 250 millioner fat.

Tidligere planer for prosjektet har omfattet boring av 14 nye brønner, inkludert seks vanninjektorer.

Olje og energidepartementet har pålagt BP Norge å levere en rapport med oversikt over tiltak som kan bidra til å ivareta god ressursforvaltning av Valhall-feltet.