Høsten 2014 gikk erfarne oljefolk sammen og etablerte selskapet Endswell.

Bedriften skulle spesialisere seg på brønnplugging og nedstenging av oljefelt.

– Vi går inn og bistår oljeselskapene med nedstengning av felt, plugging av brønner og fjerning av installasjoner. Det er bare dette vi skal drive med, og jeg mener vi er det mest spissede selskapet i segmentet, forklarte Svein Olav Stormark, operasjonsansvarlig og gründer i Endswell AS til Sysla våren 2015.

Milliongjeld
Men nå er det slutt. Tirsdag ble bedriften begjært konkurs i Stavanger Tingrett.

– Bedriften har rett og slett ikke hatt nok oppdrag. De har prøvd å få inn nye investorer, men har ikke klart det, sier advokat Leif Inge Håland, som er utnevnt til bostyrer.

Håland er tirsdag formiddag i gang med å skaffe seg oversikt over saken.

– Ifølge oppbudsbegjæringen har bedriften 1,7 millioner kroner i utestående gjeld. I tillegg kommer imidlertid bankgjeld på mellom fire og fem millioner, sier Håland.

Permittert
Ifølge Håland har bedriften hatt opptil 30 innleide konsulenter, men den siste tiden har bare svært få av disse hatt oppdrag.

– Alle fast ansatte har vært helt eller delvis permittert, sier Håland.

Første skiftesamling er berammet til 2. mai.

– Framover skal jeg skaffe oversikt over hvilke verdier som finnes i selskapet. Foreløpig ser det ut til å være ganske begrensede verdier, sier Håland.

Underskudd
Han sier det allerede er meldt inn noen krav. Blant annet skal seks ansatte ha utestående lønn i selskapet.

Administrerende direktør Asbjørn Josdal sitter tirsdag i møter for å få oversikt over saken og har ikke anledning til å kommentere konkursen. Heller ikke Svein Olav Stormark har vært tilgjengelig for kommentar.

Endswell omsatte i 2015 for drøyt fem millioner kroner og hadde underskudd før skatt på 5,2 millioner. Selskapet har ikke levert tall for 2016.