Operatør ExxonMobil har fått samtykke til å forlenge levetiden for Sigyn-feltet, skriver Petroleumstilsynet i en pressemelding.

Feltet er bygget ut med en havbunnsløsning, og gassen fra feltet blir sendt i to rørledninger til Sleipner A-plattformen (bildet).

Opprinnelig skulle produksjonen pågå til 2017, men nye beregninger viser at feltet kan produserer lenger.

Ptil har derfor akseptert at levetiden utvides til 31. desember 2022.