Riggen som tirsdag kveld begynte å brenne Njord-feltet er utleid til Statoil.

Petroleumstilsynet (Ptil) hadde onsdag morgen ikke tatt avgjørelsen om brannen skal granskes.

– Vi arbeider med å hente inn mer informasjon om hendelsen, sier pressekontakt Eileen Brundtland i Ptil til Aftenbladet.

Statoil fikk så sent som 8. november samtykke fra Ptil til å bruke Scarabeo 5 til brønnaktiviteter på Njord-feltet.

Brant på Visund-feltet

Scaraboe 5 ble bygget i 1990. Det er imidlertid ikke første gang riggen brenner.

På norsk sokkel har det vært brann på riggen i 2012 på Visund-feltet. Brannen ble slukket etter en snau halvtime og oppsto i kabler knyttet til en kompressor i kjelerommet.

I september 2013 veltet flammene ut av riggen da riggen tok fyr da den lå ved et verft i Nederland.

I 2009 brant det på riggen da den gjorde en jobb på Åsgard-feltet.

Fakta

Brannen 22. november

  • Boreriggen «Scarabeo 5» varslet om brann i et maskinrom rett før kl.17.30. Rundt kl. 20.30 var brannen meldt slukket og skadestedet under kontroll, ifølge Statoil.
  • 106 personer var om bord. Alle er gjort rede for og ingen meldt alvorlig skadet. En person sendt til land for legesjekk. 33 personer fraktet av riggen med helikopter. 14 av disse ble flydd til en nærliggende installasjon og 19 til Kristiansund. Tirsdag kveld var 73 personer igjen på riggen.
  • Scarabeo 5 ligger for tiden alene på Njord-feltet i Norskehavet. Den har to maskinrom og åtte motorer. Det pågikk ikke boreoperasjoner da hendelsen inntraff.
  • Beredskapsfartøyene Ocean Response og Troms Sirius bistod, og tre helikoptre har vært i aksjon.

I september 2013 veltet flammene ut av riggen da riggen tok fyr da den lå ved et verft i Nederland.

Men det er ikke første Saipem har trøbbel med en rigg på norsk sokkel. Høsten 2012 var det en annen dramatisk hendelse der riggen Scarabeo 8 fikk store problemer i Barentshavet. Riggen tok inn vann i ballasttankene og fikk slagside på 5,7 grader. Riggen var da på jobb for italienske Eni.

Denne riggen ble også rammet av brann under bygging ved verftet i Palermo i Italia høsten 2010. Da riggen ble fraktet til Ølensvågen for reparasjon og ferdigstillelse hadde den store skader.

Petroleumstilsynet fant den gang en rekke avvik på riggen som måtte utbedres før godkjenning.