Det siste halvannet året har oljeprisen rast fra 115 dollar fatet til dagens nivå rundt 30 dollar. Det viser igjen i oljeselskapenes regnskaper.

På Forbes’ årlige liste over verdens største oljeselskaper, basert på daglig produksjon, var det i 2015 seks selskaper med virksomhet på norsk sokkel.

Alle seks har de siste ukene offentliggjort økonomiske resultater for 2015. Totalt ble selskapenes inntekter redusert med mer enn 560 milliarder dollar i 2015 sammenlignet med 2014. Det tilsvarer om lag 4800 milliarder kroner med dagens kurs.

Skjermbilde 2016-02-15 kl. 06.40.58

Også på bunnlinjen har oljekrisen gitt store utslag. Tre av selskapene hadde i 2015 negativt nettoresultat etter skatt:

Skjermbilde 2016-02-15 kl. 06.41.59

 

I forkant av Statoils resultatpresentasjon var det stor diskusjon om hvorvidt selskapet ville kutte utbyttet som følge av den vanskelige situasjonen. Statoil besluttet imidlertid å opprettholde et utbytte på 0,22 dollar per aksje per kvartal.

 

 

 

 
Selskapet fulgte dermed samme strategi som de fleste andre oljegigantene. Kun ConocoPhillips kuttet utbyttet – fra 0,74 til 0,25 dollar per aksje:

Skjermbilde 2016-02-15 kl. 06.43.28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statoil valgte imidlertid å innføre en ordning med såkalte utbytteaksjer. Det innebærer at selskapet aksjonærer kan få rabatterte aksjer istedenfor kontantutbytte. Det samme har de fleste konkurrentene gjort – med unntak av ConocoPhillips.