– Forventningene har slått til og vel så det, sier Sturla Henriksen, direktør i Rederiforbundet til Aftenbladet. Han snakker om den dystre situasjonen for riggbransjen og offshorefartøy.

For ett år siden så Rederiforbundet for seg ytterligere nedgang i 2016, men situasjonen i 2016 og framover er verre enn rederiforbundet så for seg i fjor.

Henriksen uttalte i vår at Statoil står i fare for å påføre den norske leverandørindustrien alvorlig skade i sin iver etter å kutte kostnader. I høst ser han derfor fram til Stortingets debatt om hva Statoils rolle skal være på norsk sokkel.

– Jeg mener det helt klart er spesielt viktig at operatørselskapene tenker langsiktig i den situasjonen vi er inne i nå. De må ikke presse kostnader og risiko over på leverandørindustrien slik at den mister konkurransekraften ved å tildele kontrakter som nesten ikke er bærekraftige, sier Henriksen.

Rammes hardt

Innen februar 2017 kan så mange som 24 rigger stå uten oppdrag, situasjonen vil ytterligere forsterke seg neste år.

– Dessverre vil det bli enda verre. Rundt to tredjedeler av riggene vil være i opplag i slutten av 2017. Noe som også teller inn på situasjonen for offshore-fartøy. Det blir noen tunge år. 2016 er vanskelig, 2017 ennå verre, før det i 2018 er et håp om at ting begynner å ta seg opp igjen, sier Henriksen og understreker:

– Håpet berettiges av at det for tiden av ikke er nok aktivitet globalt sett til å dekke behovet for olje og gass, sier han.

– Mister kompetanse

Tall som Aftenbladet har innhentet viser at en riggbemanning nøkternt anslås i gjennomsnitt til 200 til 220 per rigg.

Fra CCB-basen på Ågotnes utenfor Bergen i vinter. Foto: Jon Ingemundsen

Det er før underleverandører, basevirksomhet og så videre tas med. Om antall rigger i opplagg passerer 30 neste år, kan det videre være snakk 4000-5000 arbeidsplasser bare på riggsiden.

– Vi forventer dessverre at flere mennesker vil miste jobben. Den store bekymringen vår går på at bransjen mister veldig verdifull kompetanse. Det er alltid lettere å bygge ned enn opp, sier Henriksen.

Les hele artikkelen på Aftenbladet.