Akkurat nå har de inne følgende rigger i opplag:

West Navigator, Songa Trym, West Alpha, West Venture, Songa Dee, Songa Delta og West Hercules.

Det betyr ikke at kapasiteten er sprengt.

– Vi kan nok ta inn en rigg til, så vi er med og kjemper om de mulighetene som er i dette markedet. 

Det er sier Lars Hellandsjø, daglig leder ved Skipavika Terminal.

Passer på – skulle gjerne gjort mer

Han har en rekke kaier med dybde på 25 meter eller mer, nok til å ta imot de største flyterne på sokkelen. Samtidig har de også anledning til å huse oppjekkbare rigger.

I den nedturen markedet opplever nå, handler mye av aktiviteten på verftene om å passe på ubemannede rigger parkert ved kaiene. Således er Skipavika den store oppdragsvinneren nå – uten det det gir store penger i kassen.

– Vi skal ikke klage, når vi har så mange inne ved kai. Men samtidig håper også vi på bedre tider.

For Hellandsjø skulle gjerne hatt økt arbeidsomfang på oppdragene han har nå. 

Store klasse- og vedlikeholdsjobber er satt på vent for mange rigger.

– Vi kan tilby tjenester som både sveisere, elektrikere, overflate, stillas og sammen med en større internasjonal aktør vi samarbeider med kan vi tilby klasse- og større vedlikeholds- og modifikasjonsoppdrag.

– Er med på anbudsrunder nå

Nå er det 22 kontraktsløse rigger på norsk sokkel og i løpet av kort tid går nye rigger av. Nærmest er Stena Don nå i november, så kommer Maersk Inspirer og Bideford Dolphin rundt årsskiftet.

Jobber verftene kjemper om å vinne.

– Det er mange om beinet, men vi mener vi er godt posisjonert med dype kaier beskyttet for vær og vind. Vi er med i noen spennende anbudsrunder nå, som vi venter avklaring på om ikke lenge.