I forbindelse med årets lønnsoppgjør i frontfaget sendte partene, Fellesforbundet og Norsk Industri, et felles brev til statsminister Erna Solberg (H) og ba om endringer i permitteringsordningen.

Samtidig med at partene kunngjorde enighet i hovedoppgjøret søndag, ble det kjent at regjeringen nå vil foreslå for Stortinget å utvidepermitteringstiden fra 30 til 52 uker.

– I et trepartssamarbeid, som er viktig, må alle gi og ta, og regjeringen har vært opptatt av å bidra til å få oppgjøret i havn. Partene har selv spilt inn to ønsker. Det ene går ut på å utrede pensjonsspørsmålet videre og det andre er å utvide antall permitteringsuker, og vi har imøtekommet dem på de punktene, sier arbeidsminister Anniken Hauglie (H).

– For sent

Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre mener regjeringens forslag om å utvide permitteringsordningen burde kommet tidligere.

– Det er positivt nå det først skjer, men det kommer litt for sent, sier Støre til NTB.

– Det er helt tydelig at det er motvillig, for både Erna Solberg og Siv Jensen var for inntil kort tid siden mot det, legger han til.

Han mener erfaringer viser at en forlenget permitteringsperiode vil hindre oppsigelser.

– At regjeringen mener det vil føre til at man «låser folk inne» er feil. Det hindrer i stedet at man «låser folk ute», sier Ap-lederen.

– Ulike signaler

Overfor pressen avviser Hauglie at regjeringen går imot sin egen politikk for å få lønnsoppgjøret i frontfaget i havn.

– Det har vært så ulike signaler ute blant arbeidstaker og arbeidsgiverorganisasjoner om hva som nå er ønskelig. Noen ønsker å utvidepermitteringsreglene, mens andre sier at man ikke skal gjøre det fordi det er etterspørsel etter arbeidskraft andre steder. Vi har vært opptatt av å balansere de to ulike hensynene, sier Hauglie.

Revidert

Det er i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2016 at regjeringen vil foreslå for Stortinget å utvide permitteringsordningen slik at den samlede perioden blir 52 uker.

Forslaget innebærer at arbeidsgiver må betale for permitteringen ytterligere én uke, til sammen tre uker, mens staten betaler dagpenger i 19 uker mer enn i dag.

Hauglie kunne søndag ikke si noe om hva den nye ordningen vil koste.

– Tallene får vi komme tilbake til, men vi mener at dette kommer til å bli bra for alle parter. Vi har unngått storstreik i frontfaget, og det har vært viktig for oss i den situasjonen vi er i nå med tanke på økonomi og økende arbeidsledighet, sier hun.

Pensjon

I sluttfasen av meklingen i hovedoppgjøret ble det vanskelige spørsmålet om pensjon overlatt til en utredning i regi av regjeringen og i samarbeid med partene i arbeidslivet, opplyser Norsk Industri.

Hauglie kunne søndag ikke svare på hvor lang tid en slik utredning av behovet for endringer i pensjonsordningene i privat sektor ville ta.

– Nå er det først en utredning, så får vi se etter hvert hva som blir det eventuelle lovarbeidet som følge av utredningen, men konklusjonen er for tidlig å komme med nå, sier Hauglie.