Granskingen av hendelsen identifiserte alvorlige brudd på regelverket, skriver tilsynet i en melding onsdag, ifølge Aftenbladet:

  • Anlegget var ikke blitt forsvarlig vedlikeholdt
  • Mangelfull risikovurdering før oppstart av aktivitet

Den 25. oktober 2016 oppsto det en lekkasje av hydrogenrik gass i forbindelse med arbeid på et bensinanlegg på Mongstad-anlegget i Hordaland.

Gasslekkasjen oppsto da en operatør, etter at det var registrert gass i området, forsøkte å operere en ventil. Da operatøren vred på ventilen, knakk rørstussen med ventil av, slik at gassen fikk fritt utløp.

«Under ubetydelig endrede omstendigheter kunne gasslekkasjen ha ført til tap av menneskeliv,» skriver Ptil.

Årsaken var at korrosjon under isolasjon hadde ført til at røret var gjennomrustet, ifølge Ptil.

Tilsynet skriver i meldingen at korrosjon under isolasjon er et kjent problem på Mongstad. I 2012 var det også en alvorlig hendelse på raffineriet med samme årsak. I mellomtiden har det vært andre mindre alvorlige lekkasjer.