Onsdag kom nyheten om at Statoil likevel bygger ut Trestakk-funnet i Norskehavet.

Investeringsanlag som er redusert med 30 prosent er nevnt som hovedgrunnen til at prosjektet er tilbake på skinner, men betydelig press fra myndighetene er også en del av forklaringen.

Hør oljedirektørens tanker om 2015 i vår dagferske Oilcast:

Da Trestakk-utbyggingen ble utsatt i fjor, kalte Oljedirektoratet avgjørelsen for et «brudd på petroleumsloven». Oljedirektør Bente Nyland er derfor svært fornøyd når utbyggingen, som koster rundt ni milliarder kroner, nå blir gjennomført.

– Dette viser hva som lar seg gjøre når selskapene jobber målbevisst med å få ned kostnadene. Samtidig har vi vært tett på prosjektet og bidratt til å synliggjøre oppsiden ved en utbygging, sier Nyland til Offshore.no.

Snorre neste
Men Oljedirektøren nøyer seg ikke med dette, og den neste avgjørelsen hun venter på fra Statoil er en videreføring av Snorre 2040.

– Ressursene her er tidskritiske og en beslutning om videreføring må komme i løpet av dette året, sier Nyland.

– Statoil og partnerne vurderer to løsninger for videreutviklingen av Snorre, ny plattform eller en subseautbygging. Det er viktig for myndighetene at selskapene velger en løsning som har nok fleksibilitet og kapasitet innen boring og gassinjeksjon, understreker underdirektør Tomas Mørch i Oljedirektoratet overfor Offshore.no.

Liker ikke subseaplanen
Offshore.no har tidligere skrevet at direktoratet ikke liker Statoils subseaplan for Snorre.

Og dersom OD og OED ikke er fornøyd med valgene som blir tatt, risikerer eierne å bli fratatt Snorre-lisensene.

– Det er betydelige ressurser igjen i Snorre­feltet. Departementet har nylig forlenget konsesjonstiden til den ene utvinningstillatelsen i Snorre­feltet, til slutten av 2016. En videre forlengelse utover dette forutsetter at rettighetshaverne gjennomfører de nødvendige tiltak for å sikre optimal ressursutnyttelse for Snorre, sa kommunikasjonssjef Håkon Smith ­Isaksen i Olje- og energidepartementet til Offshore.no i mai i fjor.