Wintershall Norge AS har tildelt en femårig kontrakt til CCB Mongstad AS for leveranse av basetjenester til Brage-feltet i Nordsjøen.

Det skriver selskapet i en pressemelding.

Mongstad ligger bare 125 km fra feltet, noe som begrenser seilingstiden til og fra Brage. Den korte avstanden begrenser drivstofforbruket og bidrar dermed positivt til å nå Wintershall sine klimamål.

Feltet forsynes allerede fra Mongstad og dette betyr at Wintershall kan fortsette ordningen hvor selskapet deler forsyningsfartøy med andre operatører på basen. Den femårige kontrakten kan forlenges med inntil 15 år.

«Vi er allerede veldig fornøyde med servicen vi mottar fra Mongstad. Denne kontrakten gir oss fleksibiliteten til å fortsette leveransene herfra helt inn i neste tiår,» sier Bernd Schrimpf, administrerende direktør i Wintershall Norge.

Wintershall overtok operatørskapet for Brage-feltet fra Statoil i oktober 2013.