Wilson har solgt bulkskipet MV Wilson Rough til et selskap på Marshall Islands for 518.500 dollar, melder selskapet. Skipet er bygget i 1976 og er på 6 085 dwt.

MV Wilson Rough var nært forestående dokking og Wilson fant det ikke regningssvarende å ta skipet gjennom slik nødvendig dokking pga. skipets alder.

Salget av MV Wilson Rough vil gi et regnskapsmessig tap da skipet selges til noe under bokført verdi, heter det i meldingen.

Etter gjennomføring av transaksjonen vil Wilson operere en flåte på 113 skip hvorav 79 er eiermessig kontrollert av selskapet.