Totalverdien på kontraktene beløper seg til vel 25 millioner kroner, skriver selskapet i en pressemelding.

Den ene kontrakten er på leveranse av tavler til et avansert offshorefartøy. Den andre kontrakten er med Westcon Power & Automation på leveranser av nye tavler og ombygging av eksisterende om bord på riggen Safe Scandinavia når den kommer til Westcon for ombygging tidlig i 2015.

– Det er særdeles hyggelig at utviklingsarbeidet vårt innen høyspent nå har resultert i to store og viktige kontrakter, sier administrerende direktør Rune Kolbeinsvik i pressemeldingen.

– Dette sikrer full aktivitet i vinter for alle ansatte innenfor engineering og produksjon. Den tilliten vi nå blir vist fra våre kunder med to så viktige kontrakter er med på å løfte oss opp en divisjon som leverandør av tavlesystemer for skip og offshore. Vi har fått nok et ben å stå på og et godt grunnlag for fortsatt utvikling og vekst.