Kolos blir en komplett leverandør av tjenester knyttet til løfteoperasjoner og løfteutstyr, engineering, produksjon, inspeksjon og sertifisering, opplæring og rådgiving.

Kolos satser på nye virksomhetsområder innen:

  • Akvakultur, herunder godkjenning av oppdrettsanlegg, arbeids/fiskefartøy opp til 15 meter.
  • Design og ny sertifisering av skip og offshorekraner (A1).
  • Levering av utstyr og sertifiseringstjenester til vindmølleindustrien.
  • Marine operasjoner.

Selskapet har to hovedbaser. Kolos er allerede lokalisert på Sola, og vil i løpet av våren 2016 i tillegg flytte inn i nytt bygg på Frekhaug, nord for Bergen.
Samlet investering i Kolos Group er forventet å bli ca. 70 mill. i 2016.

Samlet har de tre selskapene ca. 110 ansatte og en omsetning på 160 mill. i 2015 og har som målsetting å nå 200 mill. i 2016.
Bjarte Fosse blir konsernleder i Kolos Group.