Ambisjonen er å styrke posisjonen som verdensledende forskningsmiljø innenfor marinteknisk og biomarin forskning.

– Ved å samle vår innsats på dette området skal vi bli en enda bedre partner for både kunder og myndigheter innenfor havbaserte næringer. Det er en styrke at vi har motiverte bransjeaktører som medeiere, som deler en ambisjon om å videreføre Norges ledende posisjon som havnasjon. Dette krever tverrfaglighet og helhetlig satsing innenfor forskning, sier Sintefs konsernsjef Alexandra Bech Gjørv i en pressemelding.

Samler aktivitet fra tre enheter

Frem til i dag har SINTEFs aktiviteter knyttet til hav vært spredd i flere av forskningskonsernets institutter. Sintef Ocean AS vil samle forskning, laboratorier og ansatte som i dag ligger i instituttene Marintek og Sintef Fiskeri og havbruk samt avdeling for miljøteknologi i Sintef Materialer og kjemi. Alle de eksterne minoritetseierne støtter sammenslåingen og blir med som eiere i det nye instituttet.

Nødvendige vedtak og avklaringer for å realisere sammenslåingen er gjennomført. Sintef Ocean blir operativt fra 1. januar 2017, som en integrert del av Sintef-konsernet med sterk brukerrepresentasjon i styret. Det blir det nest største av Sintefs forskningsinstitutter, med omkring 340 ansatte. Forskningen vil være rettet mot næringer og aktiviteter som er svært viktige for Norge, knyttet til fiskeri, havbruk, maritim sektor, offshore olje og gass samt nye muligheter i havet.

Vegar Johansen (43) blir administrerende direktør for Sintef Ocean. Han er i dag leder for Sintef Fiskeri og havbruk.