Avtalen omfatter farlig avfall, næringsavfall fra alle kontorsteder, offshore-installasjoner og landanlegg i Norge. Kontrakten har en varighet på seks år, med opsjonsmuligheter for fire års videre forlengelse, og har en totalverdi opp mot 1,2 milliarder kroner ved alle opsjoner utøvd, melder selskapet.

– SAR har hatt kontrakt med Statoil på avfallshåndtering siden 2002 og vi setter stor pris på at de ved å velge SAR som eksklusiv leverandør innen avfallshåndtering på landsbasis nå viser oss fornyet tillit.  Dette er en viktig kontrakt for våre avdelinger langs norskekysten, fra Hammerfest i nord til Tananger i sør, og sikrer arbeidsplasser og et fortsatt aktivitetsnivå på disse lokasjonene, heter det i meldingen.

SAR AS tilbyr totale løsninger for behandling og håndtering av alle typer farlig avfall og boreavfall.