– Vi er glade for å kunne vise til et så godt resultat. Etter tunge investeringsår og juridiske kamper i 2014 og 2015, kunne vi i 2016 fokusere fullt og helt på å tilby kunden et best mulig produkt. Det har gitt resultater som vi er stolte av å vise fram, sier konsernsjef Rickard Ternblom i Fjord Line i en pressemelding.

Rekordår på flere områder

Fjerdekvartalsrapporten fra 2016 viser gjennomgående positive tall for selskapet med miljøskipene MS Stavangerfjord og MS Bergensfjord i flåten. For fjorårets siste tre måneder økte omsetningen med 45 prosent. I en tradisjonelt utfordrende tid på året for reisebransjen, var dessuten tapet halvert sammenlignet med 2015.

For 2016 som helhet er det en sterk økning i omsetning (29 prosent), passasjerer (10 prosent), biltrafikk (8 prosent) og fraktvolumer (12 prosent).

Alle skip bidrar

Den markante resultatforbedringen er hovedsakelig drevet av trafikkvekst, høyere inntekter per gjest, effektiv drift og lavere finanskostnader, heter det i meldingen.

Samtlige fire skip i Fjord Lines Flåte, henholdsvis MS Bergensfjord og MS Stavangerfjord (trafikkerer på rutene Bergen-Stavanger-Hirtshals og Langesund-Hirtshals), HSC Fjord Cat (Kristiansand-Hirtshals) og MS Oslofjord (Sandefjord-Strømstad) er med på å bidra til fjorårets vekst.