«Short-term agility – long-term resilience» er DNV GLs syvende årlige rapport om utsiktene for olje- og gassindustrien. Den gir et bilde av bransjens prioriteringer for året som kommer, basert på en spørreundersøkelse av 723 erfarne aktører globalt og 139 norske respondenter.

Undersøkelsen viser at digitalisering har rykket raskere oppover på agendaen i olje- og gassbransjen i Norge enn i resten av verden. Fem av ti (52 prosent) norske respondenter forventer at digitaliseringen vil øke i egen organisasjon i 2017, mot 39 prosent globalt. Om lag halvparten (47 prosent) oppgir at de allerede har et større fokus på digitalisering, mot 39 prosent globalt, skriver DNV GL i en pressemelding.

– Blir mer robust

Norges entusiasme for digitalisering kommer også frem på spørsmål om hvilke nye teknologier respondentene vil forske på, pilotere, implementere eller investere i. Digitalisering topper listen for 65 prosent av norske respondenter mot 55 prosent globalt.

– Det er positivt å se at den norske olje- og gassbransjen satser på digitalisering i større grad enn internasjonale aktører. Økt satsing på digitalisering, samarbeid og standardisering vil hjelpe industrien å møte kravene til en ny virkelighet og bli mer robust og lønnsom også i krevende markeder, sier Kjell Eriksson, regionssjef i DNV GL – Olje & Gass Norge i meldingen.

Fornybar energi

Diversifisering, konsolidering og effektiviseringstiltak vil kjennetegne 2017 i olje- og gassindustrien. Undersøkelsen viser tegn til dyptpløyende forandringer. Nesten halvparten (46 prosent) av de norske aktørene oppgir at de vil diversifisere, det vil si investere mer i muligheter utenfor olje- og gassindustrien.

For å sikre bærekraftig vekst oppgir 25 prosent at virksomheten deres vil investere i fornybar energi i 2017. Hele 61 prosent ser på investeringer i fornybar energi som et langsiktig strategisk skifte. Samtidig mener seks av ti at gass vil spille en viktigere rolle i energimiksen 10 år frem i tid.

– At mange ser etter muligheter utover olje- og gassektoren, indikerer et paradigmeskifte, samtidig som det viser sektorens evne til å tilpasse seg og bygge en mer robust, mangfoldig og bærekraftig energifremtid, sier Kjell Eriksson.