Avtalen omfatter utvikling, produksjon, testing og mobilisering/demobilisering av et batteridrevet E-ROV system som utplasseres på havbunnen, uten at fartøy eller rigg kreves på stedet når subsea operasjonen utføres. E-ROV Systemet skal i stedet fjernstyres og opereres av ROV-piloter fra et landbasert operatørsenter utviklet av Oceaneering.

Forbindelse mellom E-ROV systemet og operasjonssenteret på land skjer via en bøye plassert på vannoverflaten, utstyrt med 4G mobilt bredbånd signal.

ROV er en fjernstyrt miniubåt. Oceaneering sin ROV er batteridrevet. E-en står for elektrisk.

– Vi er stolte og takknemlige for at Statoil gjennom denne kontraktstildelingen viser oss tillit og anerkjennelse til å utvikle og teste utstyr og teknologi som vil være revolusjonerende for fremtidens ROV-tjenester, sier Erik H. Sæstad, Vice President and Country Manager for Oceaneering i Norge i en pressemelding.

– Dette gir muligheter for innovasjon og teknologiutvikling som vil bidra til kostnadsbesparelser og verdiskaping for begge parter. I dette prosjektet vil vi bruke vår egenutviklede elektriske eNovus ROV i kombinasjon med ny avansert teknologi. I dette inngår å kunne levere nødvendig batterikapasitet og kommunikasjons-koblinger for å støtte prosjektet fra vårt eksisterende onshore “Mission Support Center” i Stavanger”, fortsetter han.

Utvikling, produksjon og basseng testing vil starte umiddelbart ved Oceaneering sitt verksted i Stavanger. Offshore mobilisering av E-ROV systemet vil skje fra et Statoil-operert IMR fartøy på Troll-feltet i løpet av mai 2017.

Systemet vil da bli satt på havbunnen for å utføre spesifiserte undervannsoperasjoner mens Oceaneering opprettholder kontinuerlig, uavbrutt ROV-kontroll og manøvrering via trådløs 4G nettverksforbindelse fra sitt onshore “Mission Support Center” i Stavanger.