Tidligere i år kunne Fiskeridirektoratet melde om rekordhøye fangstinntekter for norske fartøy i 2015. Lønnsomhetsundersøkelsen for fiskeflåten viser at også lønnsomheten økte i 2015.

De totale driftsinntektene for fiskeflåten økte med 2 milliarder kroner fra 2014 til 2015, til 15,6 milliarder. Driftskostnadene var samtidig på 12,7 milliarder, som gir et driftsresultat på 2,9 milliarder, melder Fiskeridirektoratet.

Driftsmarginen for fiskeflåten var på 18,5 prosent i 2015. Dette er en økning fra 12,9 prosent i 2014.

I perioden 1980 til 2015 har vi kun en gang tidligere målt en høyere driftsmargin for fiskeflåten. Det var i 2011 og da var driftsmarginen på 21,7 prosent.

Figur 1: Driftsmargin og totale driftsinntekter 1980-2015

Figur 1: Driftsmargin og totale driftsinntekter 1980-2015

I gjennomsnitt var driftsinntektene på 9,3 millioner per fartøy og driftsresultatet på 1,7 millioner i 2015.

Bedre lønnsomhet for alle grupperinger

Lønnsomheten bedret seg sammenliknet med 2014 for alle fartøygrupperinger.

For de fleste fartøygruppene er det en forholdsmessig større økning i gjennomsnittlige driftsinntekter enn i gjennomsnittlige driftskostnader som gir en bedret driftsmargin.

Best ut kommer torsketrålerne. I 2015 hadde denne fartøygruppen en driftsmargin på 24,7 prosent, en økning fra 17,1 prosent i 2014.

Torsketrålerne passerer dermed ringnotsnurperne som oppnådde en driftsmargin på 21,7 prosent i 2015.

Figur 2: Utvikling i driftsmargin for torsketrålere og ringnotsnurpere (1998-2015)

Figur 2: Utvikling i driftsmargin for torsketrålere og ringnotsnurpere (1998-2015)

 

Ny fartøygruppe

Fiske etter snøkrabbe er et relativt nytt fiskeri for norske fartøy og det har vært en kraftig økning i fisket de senere årene.

I 2015 ble det landet 3100 tonn snøkrabbe til en førstehåndsverdi på 122 millioner kroner. I lønnsomhetsundersøkelsen for 2015 er det opprettet en ny fartøygruppe.

I fartøygruppen inngår havfiskefartøy som i hovedsak fisker etter snøkrabbe og/eller kongekrabbe.