Servi Ulsteinvik AS har nylig inngått kontrakt med det tyrkiske skipsverftet Tersan, om leveranse av hydraulikksystem til Fjord1s nye ferger med helelektrisk drift på sambandet Anda-Lote.

Fergene har design fra Multi Maritime og skal leveres i november 2017. De skal gå i rute på Anda-Lote fra januar 2018.

Leveransen omfatter blant annet Servi Ulsteinvik AS sitt nye energibesparende HPU konsept, et hydraulikkaggregat med opptil 80% energibesparelse sammenlignet med tradisjonelle system. Dette er spesielt egnet for batteriferger, der kontroll på bruk av energiressurser er spesielt viktig.

Servi Ulsteinvik AS vil gjerne berømme Fjord1, designselskap og verft for evne og vilje til innovativ tenking og bruk av ny teknologi til fremtidens miljøvennlige offentlige transport.