Legemidler mot lakselus benyttes på ulike måter, enten gjennom tilsetning i fôr eller ved dosering i vann som et bademiddel. Foreløpige tall fra legemiddel- og fôrleverandørene viser stor reduksjon bruk av alle typer bademidler, skriver Sjømat Norge i en pressemelding.

Reduksjonen varierte fra 33 til 63 prosent. Bruken av hydrogenperoksid ble redusert med 38 prosent. For to av tre legemidler tilsatt fôret gikk også forbruket noe ned i 2016, men ikke i like stor grad som for bademidlene.

– På tross av redusert effekt av legemidlene og begrenset kapasitet på medisinfrie tiltak, var forekomsten av lakselus i merdene i 2016 i snitt litt lavere enn årene før. Viktigste årsaker til dette er trolig at flere har tatt i bruk medisinfrie tiltak samtidig som man er blitt enda flinkere til å bruke rensefisken på riktig måte, sier Henrik Stenwig, direktør miljø og helse i Sjømat Norge.

Nedgangen bekreftes av Mattilsynet som melder at lakselusnivået i oppdrettsanleggene på landsbasis høsten 2016 var i snitt lavere enn tidligere år. Antall behandlinger med legemidler har også gått betraktelig ned. Dette gjelder også de fôrbaserte midlene.

Alle legemidler som brukes i norsk matproduksjon er godkjent av myndighetene. Selv om forbruket av legemidler mot lakselus samlet sett er lavt, er det en utfordring at hyppig bruk av enkeltmidler kan resultere i at de mister sin virkning. Midler som hemmer lakselusas skallskifte har fortsatt god effekt. Konkret omfatter dette to legemidler som i sum viser en økning siste år. Det er restriktiv bruk av disse midlene, spesielt i sommermånedene.