Selskapet har nå inngått avtale om å levere 2 enheter av sine SMART Shore Power-moduler til Kværner på Stord. Modulene vil bidra til at verftet vil fremstå som en nullutslippshavn, skriver selskapet i en pressemelding.

Ved å bruke landstrøm vil fartøyene slå av hjelpemotorer og generatorene som ellers ville ha produsert strøm til nødvendige funksjoner om bord. Dermed unngår man utslipp av helseskadelig NOx, svovel, sotpartikler og klimagassen CO2. En passasjerferge har et strømforbruk som tilsvarer 500 leiligheter, mens cruiseskip har strømbehov tilsvarende 2000 norske leiligheter. En rigg kan bruke i størrelsesorden 6000 liter diesel i døgnet og ha et utslipp på 15 tonn per døgn.

– Skal Norge fremstå som ledende innen grønn skipsfart, må en også se sammenhengen til havnene og det forventede nullutslipp. Målet skal ifølge våre politikere være å bli et lavutslippsamfunn,» sier Hans Petter Heggebø, administrerende Direktør i Halvorsen Power System AS.

– Vi har i en årrekke drevet med forskning og utvikling innen hybride løsninger, både for skip og borerigger. Denne teknologien har vi videreutviklet til våre SMART Shore Power moduler, sier Heggebø.