Det er en økning på 2,3 prosent sammenlignet med uken før, viser tall fra SSB. Eksportkvantumet for fersk laks i uke 1 endte på 11.950 tonn, opp 14,8 prosent fra uken før. Merk at det normalt er lavt salg til utlandet mellom jul og nyttår

I uke 1 2017 ble det også  eksportert 286 tonn frossen laks. Der var snittprisen 70,72 kroner per kilo.