Kverva har vært 50 prosent eier i de to siste årene. Selger er Svalen Holding AS, som er et selskap kontrollert av CEO i Steinsvik Group, Bjørn Apeland. Han fortsetter i stillingen etter transaksjonen.

– Det har vært viktig for oss å ha riktige eiere i Steinsvik, som kan bidra til å støtte selskapet i fremtiden, samt satse på og bygge videre på det fundamentet vi har i dag. Kverva møter disse kriteriene på samtlige punkt, og vil kunne løfte selskapet til å bli verdensledende innen teknologi og løsninger til den raskt voksende akvakulturindustrien, sier Bjørn M. Apeland i en pressemelding.

Kverva er en industriell investor som kjenner oppdrettsnæringen godt, og Kvervas videre satsing på utvikling av utstyr, teknologi og løsninger til oppdrettere vil være et positivt bidrag både for Steinsvik Group og for oppdrettsnæringen, heter det i meldingen.

– Vi har store ambisjoner på vegne av Steinsvik Group, og ønsker å forsterke og videreutvikle det fundamentet som allerede er bygd opp. Steinsvik har blitt et ledende teknologiselskap i oppdrettsnæringen, og vi har stor tro på at selskapet og dets ansatte vil bidra til videre teknologisk utvikling i næringen. Steinsvik kan støtte oppdrettere med å produsere laks og andre arter enda mer effektivt enn de gjør i dag, sier Helge Moen i Kverva.