Utfra AIS-registreringer (skipsdata) kan det se ut som om et fartøy som ikke tilhører oppdrettsselskapet har kollidert med anlegget.

Oppdrettsselskapet oppdaget skaden rundt klokken 14 onsdag. Noten hadde en vertikal rift på omlag 3,5 meter og denne ble sikret umiddelbart, melder Fiskeridirektoratet.

Selskapet kontrollerte også resten av noten med dykker samme dag uten å finne flere hull.

Fiskerdirektoratet var torsdag på tilsyn på anlegget sammen med politiet. Det er politiet som etterforsker selve hendelsen.

Bjørøya AS satte i gang gjenfangstfiske ved anlegget straks etter at skaden var oppdaget. Fisket omfatter nå to innleide fiskere og et større antall garn.

Det er så langt fanget i overkant av 40 oppdrettslaks. Fiskerdirektoratet har varslet selskapet om at området for gjenfangstfiske skal utvides utover det som omfattes av plikten.

Direktoratet har også varslet at den skadede merden må tas ut av drift så snart som mulig. Selskapet planlegger å flytte fisken til en annen lokalitet iløpet av helgen og vil samtidig foreta opptelling.

Den aktuelle merden har fisk med en snittvekt på 3.7 kg.