Kontrakten har oppstart 1. november 2016, med varighet til og med 31. oktober 2019, med to ganger ett års opsjonsmulighet.

– Vi er stolte av å opprettholde rollen som leverandør til AS Norske Shell, og setter stor pris på tilliten vi vises ved tildelingen av denne kontrakten. Vi forplikter oss til kvalitetsleveranse, konkurransedyktighet og kostnadseffektivitet for å sikre et bærekraftig og suksessrikt kunde-leverandørforhold, som bidrar til langsiktig konkurranseevne for IKM Consultants. Vi gjør vårt ytterste for å innfri Shells forventninger, og vi ser fram til et fortsatt godt samarbeid, sier leder for forretningsutvikling i IKM Consultants AS, Mariann Espedal Ericson, i en pressemelding.