Avtalen omfatter støtte knyttet til Okeas organisasjon hvor Acona vil levere ressurser og tjenester til planlegging og gjennomføring av deres bore-prosjekter.  Rammeavtalen er gjeldende i tre år med tre opsjoner hver på ett år.

– Acona har over tid arbeidet med å få kontrakt for arbeid med OKEA og ser på dem som en spennende og annerledes tenkende ny aktør på norsk sokkel.  Vi er svært fornøyde med at OKEA har valgt å etablere en avtale med oss for Well Management modellen innenfor produksjonsboring, sier administrerende direktør Stig Hognestad i en pressemelding.

Acona er en totalleverandør av bore- og brønn tjenester, miljøtjenester for olje- og gassindustri, feltutbygging, tekniske evalueringer, samt undergrunns -,  HMS tjenester og strømningsarbeid.