Eggene som ble plassert ut på Fjæra markerer en historisk dag i den lille bygda i Etne kommune. Marine Harvest-anlegget er et av de største og mest moderne settefiskanleggene i Norge, skriver selskapet i en pressemelding.

Her skal det produsere smolt til selskapets sjøanlegg i Hordaland, Rogaland og Agder.

I Fjæra bor det seks personer, og med fredagens innflyttere bor det nå 3,5 millioner individer i bygda. Klekkeriet har kapasitet til 7,5 millioner smolt, og vil øke produksjonen gradvis. 14 personer jobber for Marine Harvest i det som er den første næringsetableringen i bygda på mange tiår.

Ferskvannsanlegget er fortsatt under bygging, og blir ferdigstilt i løpet av vinteren.

– Vi er svært glad for endelig å være i gang med produksjon av førsteklasses smolt i Fjæra. Dette er en dag vi har sett fram til lenge, og Fjæra blir med dette et av de største fagmiljøene innen laksesmolt på Vestlandet, forteller driftsleder Lars Håkon Sandvold.

Fjærasmolten skal øke kvaliteten på smolten Marine Harvest setter ut, og øke størrelsen på smolten som settes i sjø. I tillegg får Marine Harvest større fleksibilitet i utsett av fisk, som gjør det mulig å sjøsette laksen under de mest optimale forholdene.

– Smolten som i dag settes i sjø er mellom 60 og 150 gram, vi skal kunne produsere rundt 200 gram. Dermed kan vi kutte ned på tiden laksen står i sjøen, noe som bidrar til mindre risiko for lakselus, forklarer Lars Håkon.