Den første avtalen er en Reserve Base Lending Facility (RBL) på 250 millioner amerikanske dollat og med mulighet for øke dette med ytterligere 100 millioner dollar.

Den har 7 års varighet, frem til desember 2023. Den erstatter selskapets eksisterende RBL som utløper 30.juni 2018. Faroe Petroleum har ingen lån i RBL fasiliteten i dag.

Den andre avtalen er en kredittfasilitet for norsk letevirksomhet på 1 milliard kroner og med en mulighet for å øke dette med ytterligere 500 millioner kroner. Denne er tilgjengelig frem til 31.desember 2019.

– Vi er veldig glad for å ha fått på plass disse avtalene. De viser at vi har sterk støtte både fra våre eksisterende bankforbindelser og fra nye banker. Kombinasjonen av vår kontantbeholdning, de nye gjeldsfasilitetene og den økte kontantstrømmen fra vår utvidede portefølje av produserende felt gir oss et fantastisk utgangspunkt for videre vekst, sier Helge Hammer, sjef for selskapets norske virksomhet og COO i Faroe Petroleum plc.

Bankene bak avtalen er BNP Paribas, BMO Capital Markets, Commonwealth Bank of Australia, Danske Bank, DNB Bank, ING, Royal Bank of Scotland, SEB, SR-Bank og Wells Fargo.