Det dreier seg om fangster på opptil 20 fisk og størrelsen er 2-4 kg, skriver fiskeridirektoratet i en pressemelding.

De fleste fangstene er gjort i området Bømlo, Tysnes og Sveio, men det har også kommet inn tips fra blant annet Viksefjorden og Årabrot nord i Rogaland.

Fangstene og observasjonene korresponderer ikke med noen kjente rømminger den senere tiden.

Saken har høy prioritet og Fiskeridirektoratet er i dialog med alle oppdrettsselskapene i området som har fisk i aktuell størrelse.

Rogaland

Det er observert innsig av oppdrettslaks på rundt 4 kg i Årdalselva i Hjelmeland kommune. Fem av fiskene er tatt ut så langt.

Fiskeridirektoratet har også fått melding om at det er observert rømt oppdrettslaks i Jørpelandsvågen i Strand kommune. Denne skal være 1-2 kg.

Flere anlegg i Ryfylkebassenget har oppdrettslaks i disse størrelsene, og Fiskeridirektoratet har bedt oppdrettere om å sende inn dokumentasjon fra anleggene.