Acona Gruppen styrker sin satsning innen sikkerhet og beredskap. Sikkerhetsopplæring, beredskap og risikostyring er nå samlet i en egen gruppering som får navnet ResQ. ResQ Gruppen blir etter sammenslåingen den mest komplette leverandør i Norge av sikkerhet og beredskaps tjenester. ResQ Gruppen har i dag et bredt spekter av kunder som oljeselskaper, riggselskaper, oljeserviceselskaper, rederier, militære og statlige etater.

ResQ har virksomhet langs kysten fra Oslo til Trondheim, hvor det jobber mer enn 400 høyt kompetente instruktører, beredskap- og sikkerhetsrådgivere.

– Vi har etablert ett førsteklasses beredskaps senter sentralt plassert på Forus i Stavanger-området, i tillegg til fire treningssentre i Stavanger, Haugesund, Bergen og Kristiansund. Alle tilbyr komplett opplæring i henhold til gjeldende forskrifter innen olje og gass, shipping og maritim næring. Vi tilbyr også et bredt spekter av andre tilstøtende tjenester som risikostyring, gransking, samsvarsmålinger og styringssystemer sier konsernsjef Njål Arne Vathne.