Nordlaks Oppdrett AS meldte tirsdag 10. januar fra til Fiskeridirektoratet om rømming av regnbueørret ved deres lokalitet Storfjell i Vågan kommune i Nordland.

Hendelsen skjedde i forbindelse med lasting av slaktefisk fra merd til brønnbåt. Opptelling etter utslakt viser at det har rømt om lag 5 000 fisk med en snittvekt på 3.6 kg, melder Fiskeridirektoratet.

Fiskeridirektoratet var onsdag på tilsyn hos selskapet og har gitt Nordlaks Oppdrett AS pålegg om å utvide området hvor de skal drive gjenfangstfiske. Selskapet har så langt fanget rundt 30 fisk ved lokaliteten.