Så langt har bare Transocean Winner blitt sendt til skraping.

I dagens utgave av Oilcast forklarer rigganalytiker Anders Bergland i RS Platou Markets blant annet hvorfor ikke flere rigger har blitt skrapet på norsk sokkel. Han forteller videre at alt ligger til rette for en økende aktivitet innen skraping av rigger.

Sendingen tar også for seg mer positive temaer.

Bergland kommer med sine favoritt-tips på hvem som vinner to av de store kontraktene som er i spille nå.