Torsdag presenterte Statoil resultatet for 2015 og planer for tiden framover. I forkant hadde det vært stor diskusjon om selskapets utbyttepolitikk. Mange har bedt Statoil kutte utbetalingene som følge av den vanskelige situasjonen i oljenæringen.

Kan investere

Statoil valgte å opprettholde et utbytte på 1,8 kroner per aksje per kvartal – noe som tilsvarer om lag 25 milliarder kroner. Selskapet innførte imidlertid samtidig en ny utbytteordning, der aksjonærene kan velge å motta rabatterte Statoil-aksjer framfor kontantutbetaling.

– Vi introduserer dette tiltaket i en tid med usikkerhet, men utgangspunktet er at vi har betydelig finansiell fleksibilitet og likviditet. Vi er ikke avhengige av dette. Men dersom aksjonærene ser ordningen som interesseant, og det blir betydelig uttak, vil dette lette vår gjeldsgrad og gi oss større mulighet til å investere i gode vekstmuligheter, sier Hegge i denne episoden av Oilcast.

Høre hele sendingen her:

Oljeanalytiker Brendan Warn i BMO Capital Markets mener det er et riktig grep av Statoil.

– Det er nødvendig. De fleste store selskapene har innført slike tiltak, så det var forventet. Det gir kontanter til selskapet, og samtidig utbytte til aksjonærene – om de vil ta det som kontanter eller aksjer, sier Warn.

Analytikeren lot seg torsdag overraske over hvor langt Statoil har kommet med kuttene.

– Reduksjonene i investeringer og driftskostnader som Statoil presenterte i dag, var ikke ventet. Det internasjonale markedet har reagert positivt på nyheten, sier Warn.

Statoil, London,

Brendan Warn og Statoils Irene Rummelhoff.

– Ikke i mål

Han peker på at Statoil ikke kan gjøre noe med den lave oljeprisen, bare med de interne forholdene i selskapet. Det viser selskapet at det klarer, mener han.

– Vi kan ikke stole på at oljeprisen kommer tilbake, så selskapene må fokusere på kostnadskutt, optimalisering og ny teknologi. Industrien må også vise at den er villig til å standardisere på internasjonalt nivå, sier Warn.

Også finansdirektør Hegge er fornøyd framgangen for kostnadskuttene.

– Det skyldes dyktige medarbeidere som har den taklet denne utfordringen veldig godt. Enklere løsninger, mindre kompleksitet og bra samarbeid med leverandørene. Men vi er ikke i mål, sier Hegge.

Statoil presenterte torsdag planer for å øke kostnadsbesparelsene ytterligere, men ifølge Hegge trenger ikke det bety at det må settes i gang nye nedbemanningsrunder når den pågående er ferdig.

– Det foreligger ingen planer om ytterligere bemanningstiltak, sier Hegge.

Hør hele Oilcast-episoden i vinduet over eller last ned i Itunes.

Hør tidligere Oilcast-episoder her: