– Saudi-Arabia er for seint ute med å pøse billig olje ut på markedet for å knekke amerikansk skiferoljeproduksjon. Og nå har den lave oljeprisen gitt landet store utfordringer, sier senior-oljeanalytiker Thina Saltvedt i Nordea Markets i en samtale med Sysla-journalist Erlend Frafjord.

Saltvedt peker på at Saudi-Arabia bruker svært mye penger på krigføring mot Jemen, subsidiering av drivstoff og stimulering av bolig- og arbeidsmarkedet for å unngå at Den arabiske våren skal få grobunn hos dem.

– De offentlige utgiftene er nå så høye at Saudi-Arabia trenger 100 dollar fatet for å få budsjettene i balanse. Oljefondet skrumper inn, noe som skaper mer misnøye og uro enn vi har sett i landet tidligere. Denne uroen smitter også over på oljemarkedet siden Saudi-Arabia kanskje er verdens viktigste oljeprodusent, sier Saltvedt.

Videre i oilcasten tar vi blant annet for oss dette:

  • Hvordan vil den amerikanske produksjon av skiferolje utvikle seg videre?
  • Hva kan skje når Iran kommer tilbake for fullt på oljemarkedet?
  • Er det realistisk at Russland, for tiden verdens største oljeprodusent, blir med på produksjonskutt neste år?
  • Hvordan vil etterspørselen etter olje utvikle seg på verdensmarkedet på lengre sikt?
  • Kan vi noen gang se en oljepris på 100 dollar fatet igjen?
  • Hva er Thina Saltvedts anslag for oljeprisen de neste to årene?
  • Blir 2016 like tøft for norske oljeansatte som 2015 har vært?

Hør hele oilcasten i spilleren ovenfor.

Hør tidligere Oilcast-episoder her:

Husk at du også kan abonnere på Syslas iTunes-konto. Her får du automatisk inn alle våre podkaster.