– Fram til 2000 var det nok lettere for myndighetene å styre. Det var klarere linjer, og lettere for staten å gripe inn gjennom instruks av Statoil, sier Sandberg.

Statoil ble delprivatisert i 2001, og nå eier staten 67 prosent av selskapet.

I dagens episode av Oilcast (klikk på spilleren under) ser vi nærmere på de såkalte tidskritiske utbyggingsprosjektene på norsk sokkel. Dette er planlagte utbygginger som ligger nær eksisterende infrastruktur, og som ikke kan realiseres hvis man venter for lenge.

Riksrevisjonen kom for ett år siden med kraftig kritikk mot myndighetene fordi de ikke stilte tydelige nok krav til selskapene når det gjelder slike utbygginger.

Kritikken har fått konsekvenser, ifølge journalist Glenn Stangeland i Offshore.no.

– Vi ser at myndighetene det siste året har skjerpet tonen overfor selskapene, og gitt dem klare tidsfrister. Eksempler på dette er Zidane, Skarfjell og Snorre. Myndighetene er leie av å vente bare for å vente, sier Stangeland.

Hør hele podcasten her:

Oilcast fra Sysla kan også lastes ned i Itunes.

Hør tidligere Oilcast-episoder her: