Songa leverte før helgen sitt forsvar til voldgiftsaken mot DSME angående ekstrautgifter knyttet til byggingen av Cat. D-riggene Songa Equinox og Songa Endurance.

DSME mener svake designdokumenter fordyret byggingen og krever totalt 3,2 milliarder kroner av Songa.

Songa Offshore hevder på sin side at DSME «ene og alene har ansvaret for forsinkelsen» og har derfor varslet et motkrav på 550 millioner kroner.