På dag 2 av ONS i Stavanger hadde oljeleting og utbygging i Barentshavet en viktig plass på agendaen.

Oljejournalistene Erlend Frafjord og Glenn Stangeland var på plass da Statoil og Lundin ga statusoppdatering på sine storprosjekter.

I denne Oilcasten (klikk på spilleren under) får du siste status for blant annet Johan Castberg og Alta/Gotha, samt den omfattende letevirksomheten som pågår i nordområdene.