Torsdag møttes 500 deltakere til seminar på Sola om brønnplugging i regi av bransjeforeningen Norsk olje og gass. Interessen var så stor at påmeldingen måtte avsluttes for flere uker i forveien.

Deltakelsen indikerer at mange selskaper ser for seg et stort marked framover innen nedstengning av oljefelt og plugging av brønner.

Operasjonsleder Joachim Bengtsson i Archer har tidligere i år sagt til Sysla at de ser et kjempemarked vokse fram på norsk sokkel, og at det oljeserviceselskapet som først finner nøkkelen innen brønnplugging, har gode tider i flere tiår framover.

Flere, deriblant forbundsleder Leif Sande i fagforbundet Industri Energi, har tatt til orde for at oljeselskapene, med Statoil i spissen, må forsere arbeidet med å plugge brønner.

Hovedargumentene er stor tilgang på rimelige rigger i markedet, og at bransjen sårt trenger flere oppgaver som kan stimulere aktivitetsnivået.

I denne oilcasten får du møte Svein Olav Stormark, gründer og operasjonsleder i Endswell AS som selv hevder at de er det mest spissede selskapet i brønnpluggingsbransjen.

Stormark mener oljeselskapene skyver brønnpluggingen foran seg fordi det reduserer nåverdien i selskapet, og at de frie investeringsmidlene dermed blir lavere. Han mener også at Statoil i praksis stenger ute selskaper som kan bidra med ny innsikt og teknologiutvikling innen brønnplugging, til tross for at Statoil i vår etterlyste flere gründerinitiativer innen fagområdet.

I oilcasten får Stormark svar av Steinar Strøm som er fagleder for brønnplugging i Statoil. Sammen med selskapets informasjonssjef Ola Anders Skauby forklarer han hvorfor det ikke er så enkelt for Statoil å øke aktivitetsnivået innen brønnplugging allerede i dag.

– Statoil er i en startfase nå innen brønnplugging, og den store bølgen kommer fra 2020. Da vil dette ta av for fullt og bli en egen industri, sier Steinar Strøm.

Hør hele oilcasten om brønnplugging i spilleren ovenfor.

Hør tidligere Oilcast-episoder her:

Husk at du også kan abonnere på Syslas iTunes-konto. Her får du automatisk inn alle våre podkaster.