Finansdirektør Hans Jakob Hegge mener Statoil ikke er avhengig av at aksjonærene dropper utbytte, men er klar på at det vil gjøre det mulig for selskapet å investere mer.

Torsdag presenterte Statoil resultatet for 2015 og planer for tiden framover. I forkant hadde det vært stor diskusjon om selskapets utbyttepolitikk. Mange har bedt Statoil kutte utbetalingene som følge av den vanskelige situasjonen i oljenæringen.

Statoil valgte å opprettholde et utbytte på 1,8 kroner per aksje per kvartal – noe som tilsvarer om lag 25 milliarder kroner. Selskapet innførte imidlertid samtidig en ny utbytteordning, der aksjonærene kan velge å motta rabatterte Statoil-aksjer framfor kontantutbetaling.

– Vi introduserer dette tiltaket i en tid med usikkerhet, men utgangspunktet er at vi har betydelig finansiell fleksibilitet og likviditet. Vi er ikke avhengige av dette. Men dersom aksjonærene ser ordningen som interesseant, og det blir betydelig uttak, vil dette lette vår gjeldsgrad og gi oss større mulighet til å investere i gode vekstmuligheter, sier Hegge i denne episoden av Oilcast.