– Ved å kjøpe Svenska Petroleum og Premier Oil har Det norske i praksis ødelagt markedet for små oljefunn på norsk sokkel.

Dette sier oljeanalytiker Tore Guldbrandsøy, leder for Rystad Energys Stavanger-kontor, i dagens Oilcast-episode.

 

– Gjennom kjøpene fulgte det med skattebalanser som i praksis betyr at Det norske nesten ikke har betalt noe. De har fått en opsjon på funn som de kan jobbe videre med og finne gode løsninger på. Så kan de velge å bygge ut hvis oljeprisen stiger, eller la være, sier Guldbrandsøy.

Det sterkt svekkede markedet for omsetning av oljefunn har ført til en strategiendring hos flere mindre oljeselskaper. I Oilcasten, hvor oljejournalistene Erlend Frafjord og Glenn Stangeland fra Sysla og Offshore.no også deltar, går vi nærmere inn på blant annet dette:

  • Et selskap som Origo Exploration endrer strategi fra ren letevirksomhet til også å være med på utbygging og produksjon. Hvorfor?
  • Hvorfor øker risikoen drastisk for små selskaper som velger å bli med på utbygging?
  • Hvorfor slår mindre selskaper som Core, Spike og Pure seg sammen?
  • Hvorfor ble Yme plutselig interessant for et lite selskap som Okea?
  • Hvilke konsekvenser kan sterk fallende letevirksomhet på norsk sokkel få på lengre sikt?
  • Hva er den mest spennende letingen som for tiden skjer på norsk sokkel?

Hør hele oilcasten i spilleren ovenfor.

Hør tidligere Oilcast-episoder her:

Husk at du også kan abonnere på Oilcast via din iTunes-konto. Her får du automatisk inn alle podkastene.