Onsdag la statens eget oljeselskap, Petoro, fram de økonomiske resultatene for 2016, som viste et kraftig fall sammenlignet med året før.

Presentasjonene preges vanligvis av temaer som inntekter, kostnader og effektivisering, men i år hadde et annet tema førsteprioritet. Sikkerheten på norsk sokkel var første punkt på Petoro-sjef Grethe Moens taleliste.

For etter flere år med positiv utvikling gikk sikkerheten på norsk sokkel i feil retning i 2016. Frekvensen av personskader og alvorlige hendelser økte markant sammenlignet med året før.

Fakta

PETORO

  • Passer på statens direkte andeler i olje- og gassvirksomheten, som utgjør en tredjedel av Norges olje- og gassreserver. Eierandelene kalles «Statens direkte økonomiske engasjement» (SDØE).
  • Petoro ble vedtatt etablert i Stortinget 26. april 2001, og er et statlig aksjeselskap.
  • Hovedoppgaven er tredelt: Ivareta statens deltakerandeler i olje og gass. Overvåke Statoils avsetning av olje og gass produsert fra statens andeler og føring av regnskap for staten.

– Det er ikke akseptabelt, så enkelt er det. Dette er et spørsmål om troverdighet og tillit for hele industrien, sier Moen.

– Hvorfor er utviklingen slik?

– Det synes jeg det er umulig å spekulere i. Istedenfor å bruke for mye tid på spekulere i hva som er årsaken, må vi konsentrere oss om hva som må til for å snu trenden.

Ledelsens ansvar
Fra flere hold er det den siste tiden hevdet at de omfattende kostnadskuttene i oljenæringen er en sentral årsak til svekket sikkerhet på norsk sokkel. Den slutningen er ikke nødvendigvis Moen enig i.

– Jeg forstår spørsmålet, og det er et spørsmål også vi stiller oss. Men vi klarer ikke å avdekke en slik sammenheng med den informasjonen vi har i dag, og heller ikke på bakgrunn av granskingsrapportene som har kommet etter hendelsene som har vært.

– Hva må gjøres?

– Vi må ha kontinuerlig oppmerksomhet på temaet. Vi må repetere og repetere at det viktigste er at alle er trygge på jobb i oljebransjen. Det er avgjørende at ledelsen i selskapene har dette høyt på dagsordenen og forplikter seg til å bedre sikkerheten.

Petoro forvalter statens egne eierandeler i oljefelt på norsk sokkel. En sentral del av rollen er å kontrollere at feltene drives effektivt og sikkert.

– Som partner er vi opptatt av hvor vi kan gjøre en forskjell. Vi har hatt størst oppmerksomhet på storulykker – de mest alvorlige hendelsene. Vi arbeider aktivt og systematisk i lisenskomiteene for å forstå granskingsrapporter og sikre læring mellom operatører og partnere i de lisensene vi deltar i.

Må kutte mer
De siste årene har Moen vært opptatt av høye kostnader og effektivisering på norsk sokkel. Petoro-sjefen har ved flere anledninger uttrykt bekymring for norsk sokkels konkurranseevne. Hun mener det er grunn til å berømme den innsatsen bransjen har gjort for å kutte kostnader, men at det er mer å hente.

– Jeg er imponert over det som er gjort. At vi har fått til så mye på to år, er det beste beviset på at vi kan bli enda bedre.

– Hvor mye gjenstår?

– Det avhenger litt av oljeprisen og utviklingen i markedet, men jeg tror det gjenstår ganske mye hvis vi skal bli en effektiv industri.

Moen mener bransjen nå beveger seg fra raske kostnadskutt og forenkling av den daglige driften, til mer radikale og strukturelle endringer. Blant annet viser hun til mer samarbeid mellom konkurrenter i bransjen og økt digitalisering.

– Det finnes enorme mengder data som vi ikke utnytter godt nok i dag, sier Moen.